วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและการขอรับรางวัล

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับลิงก์เว็บไซต์รับเงินจากพาร์ทเนอร์
 • เข้าลิงก์เว็บไซต์ตามที่ปรากฎ
 • กรอกรหัสรับสิทธิ์ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้วกดปุ่มรับเงินภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
 • รางวัล

  รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

  เงื่อนไขการใช้ของรางวัล

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
  2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิหรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิหรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
  5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center 1240